رشته های کلاژن

سوالات رفع اشکال


1- در یک سلول بافت پیوندی سست انسان، لیپیدهای غشایی که در مجاورت .................. قرار دارند، می توانند ................
 
زیست شناسی
دهم متوسطه
۰۰:۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷