ریاضی دوازدهم

سوالات رفع اشکال


1-
ریاضی
دوازدهم متوسطه
۱۳:۲۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹
2- نمودار تابع در شکل مقابل رسم شده است. نمودار تابع  کدام گزینه است؟


ریاضی
دوازدهم متوسطه
۲۲:۵۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸