ریاضی هفتم

سوالات رفع اشکالNotice: Undefined variable: row_q in /home/admin/domains/pergas-inst.com/public_html/application/view/directory/tags/tags.php on line 162
1-
ثبت نشده
۲۰:۴۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
2- در الگوی عددی زیر، مجموع کل اعداد تا سطر 1394 اُم کدام است؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۰۹:۲۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
3- مجموع سن زهرا و خواهر کوچکترش 23 سال و اختلاف سن آنها 5 سال است سنگر زهرا چقدر است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
4- قرینه عدد 5- نسبت به 2+ کدام گزینه است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۰:۵۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
5-
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۳۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
6- در هر مرحله 4خانه از جدول روبرو انتخاب می‌‌کنیم به طوری که از هیچ سطر یا ستونی 2خانه انتخاب نشده باشد. عددهای هر خانه را یک واحد اضافه یا از هر یک یک واحد کم می‌‌کنیم. با این روش به کدام یک از جدول‌‌ها‌‌ی زیر می‌‌توان رسید؟ 

 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۴:۴۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱
7- انحلال پذیری پتاسیم یدید در سی سی آب، گرم می باشد. در محلول سیرشده ای از پتاسیم یدید در سی سی آب، چند گرم از این ماده وجود دارد؟

علوم
هشتم متوسطه
۱۳:۵۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱