ریاضی هفتم

سوالات رفع اشکال


1- پنج نفر در یک مهمانی یکدیگر را ملاقات کردند. غیر از دو نفر از آنها که قبلاً همدیگر را دیده بودند، بقیه‌‌ی دوستان دو به دو با هم دست دادند. کدام شکل به درستی نشان می‌ دهد که عمل دست دادن چند بار انجام شده ‌است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۵۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
2- در الگوی عددی زیر، مجموع کل اعداد تا سطر 1394 اُم کدام است؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۰۹:۲۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
3- مجموع سن زهرا و خواهر کوچکترش 23 سال و اختلاف سن آنها 5 سال است سنگر زهرا چقدر است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
4- قرینه عدد 5- نسبت به 2+ کدام گزینه است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۰:۵۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳