زبان فارسی

سوالات رفع اشکال


1- در همه گزینه ها «نقش تبعی» وجود دارد؛ به جز  .................... .
ادبیات و زبان فارسی
دوازدهم متوسطه
۱۶:۵۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷
2- Relating to medicine and the treatment of disease or injury.
زبان انگلیسی
یازدهم متوسطه
۲۳:۵۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲