زیست شناسی

سوالات رفع اشکال


1- سلام با عرض خسته نباشید .
میشه در مورد لوب ها یک توضیح بدید.
علوم
هشتم متوسطه
۱۵:۳۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰
2- در مورد اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک، کدام مورد درست است؟
علوم
هشتم متوسطه
۲۱:۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
3- کدام جمله ی زیر در مورد پیام رسانی در دستگاه عصبی صحیح نیست؟
علوم
هشتم متوسطه
۱۸:۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
4- کدام گزینه نادرست است؟
علوم
هشتم متوسطه
۰۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲