سلول

سوالات رفع اشکال


1- سلول های نرم آکنه در برگ گیاهان C4،شامل سلول های میانبرگ و غلاف آوندی می باشند.آیا علاوه بر سلول های غلاف آوندی،سلول های میانبرگ هم توانایی فتوسنتز دارند؟
زیست شناسی
دوازدهم متوسطه
۱۶:۰۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
2-
زیست شناسی
دهم متوسطه
۱۹:۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰