سوره نمل

سوالات رفع اشکال


1- کدام گزینه حاصل ترکیب حرف «لِــ» به فعل « يُؤمِنون» است و معنای صحیح آن کدام است؟ 
 
قرآن
هشتم متوسطه
۱۸:۲۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷