سوره یونس

سوالات رفع اشکال


1- کدام گزینه مربوط به آداب ظاهری قرآن نمی باشد؟
قرآن
هفتم متوسطه
۱۶:۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۵