شتاب

سوالات رفع اشکال


1- نمودار شتاب – زمان متحرکی در مسیر مستقیم مطابق شکل روبه رو است. اگر سرعت متوسط متحرک در این مدت  باشد، سرعت اولیه ی آن چند متر بر ثانیه است؟


فیزیک
دوازدهم متوسطه
۱۵:۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸