شیمی

سوالات رفع اشکال


1- عنصری از دسته ی d ‌که شمار الکترون های زیرلایه ی  در اتم آن، سه برابر شمار الکترون های زیرلایه ی  اتم آن است. با کدام یک از عناصر زیر هم گروه است؟

شیمی
دهم متوسطه , یازدهم متوسطه , دوازدهم متوسطه
۰۸:۰۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
2- چه تعداد از عبارت های زیر، جمله ی داده شده را به درستی کامل می کنند؟
«در تناوب چهارم جدول تناوبی، ............... عنصر می توان یافت که ................ وجود دارد.»
آ: 2- در آرایش الکترونی لایه ی ظرفیت آن ها، زیرلایه ی  
ب: 4- در آرایش الکترونی لایه ی ظرفیت آن ها، زیرلایه ی نیم پر
پ: 10- در آخرین زیر لایه ی آرایش الکترونی آن ها، دو الکترون
ت: 7- در آرایش الکترونی آن ها، زیرلایه ی ده الکترونی

شیمی
دهم متوسطه
۲۰:۵۰ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
3-

سلام

خسته نباشید

سوالم اینه که چرا پاسخ نامه موازنه یک سوال رو با عدد اکسایش رفته ولی موازنه سوال دیگه با روشی که دهم یاد گرفتیم؟؟؟

ازکجا باید بفهمیم که از چه روشی واسه موازنه استفاده کنیم؟؟

فقط میخوام فرق این دوسوال رو بپرسم واین دوسوال جدا ازهم نیستن...

ممنون

شیمی
دوازدهم متوسطه
۱۳:۵۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
4- کدام گزینه درست نیست؟
 
شیمی
دهم متوسطه
۱۴:۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
5- از میان عناصر زیر، چه تعداد نافلز هستند؟
«آلومینیم - نقره - گوگرد - گرافیت - گاز اکسیژن - آهن - متان - جیوه – طلا»
 
علوم
هفتم متوسطه
۱۵:۴۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۳