شیمی نهم

سوالات رفع اشکال


1-

سلام

خواص شیمیایی را از کجا متوجه بشیم؟ به تعداد الکترون های آخر مربوط است؟ 

علوم
نهم متوسطه
۱۳:۰۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱