ضرب

سوالات رفع اشکال


1- چند عدد طبیعی مختلف داریم که حاصل ضرب دو عدد فرد یک رقمی ‌باشند؟    
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۹:۵۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰