عبارت های گویا

سوالات رفع اشکال


1- به ازای کدام مقدار m ، عبارت  عددی گویاست؟ 
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۵:۴۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴