عددهای صحیح

سوالات رفع اشکال


1- در الگوی عددی زیر، مجموع کل اعداد تا سطر 1394 اُم کدام است؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۰۹:۲۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
2- قرینه عدد 5- نسبت به 2+ کدام گزینه است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۰:۵۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
3- حاصل عبارت زیر کدام گزینه است؟
53+ ..... +26- 23+ 20- 17
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۷:۰۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
4- حاصل عبارت‌   کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷