عددهای طبیعی

سوالات رفع اشکال


1- عددی را 3 برابر کرده به آن 3 واحد اضافه می کنیم، بر 18 بخش پذیر می شود. باقی مانده ی این عدد در تقسیم بر 12 کدام است؟ 
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۲۱:۰۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵