علوم فصل ده

سوالات رفع اشکال


1- اگر یک آهن ربا را مانند شکل بر روی یک میخ آهنی بکشیم، نوک میخ به چه صورت در می آید؟

علوم
هشتم متوسطه
۱۰:۴۷ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹