عمودنصف

سوالات رفع اشکال


1- برای این سوال میشه از همنهشتی دو مثلث که عمود منصف pاون ها رو جدا کرده استفاده کرد و یه رابطه ای میان qوpپیداکرد؟؟چطور؟؟
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۰۹:۵۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹