عنصر

سوالات رفع اشکال


1- اتم چیست و با مولکول چه فرقی دارد؟
علوم
هفتم متوسطه
۲۰:۰۴ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴