غشای یاخته

سوالات رفع اشکال


1- سلام..هرمجرای نیم دایره دربخش تعادلی گوش چندپایه اتصالی مجزادارد؟
زیست شناسی
یازدهم متوسطه
۰۰:۴۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
2-
زیست شناسی
دهم متوسطه
۱۹:۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰