فاعل

سوالات رفع اشکال


1-
عربی
یازدهم متوسطه
۱۱:۴۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
2-

توضیح.    فعل مفعول فاعل

و 

چجوری بفهمیم یک متن از چند جمله درست شده است

 

 

 

فارسی
هفتم متوسطه
۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹