فصل3

سوالات رفع اشکال


1- کدام عبارت، درباره ی استخوان ران انسان صحیح است؟
 
زیست شناسی
یازدهم متوسطه
۲۳:۳۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
2- برای اینکه از آب شور, آب خالص به دست آورند از چه روشی استفاده میکنند؟
علوم
هفتم متوسطه
۱۲:۱۷ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
3- ماده ایی که تنها از یک جزء ساخته شده است......................
علوم
هفتم متوسطه
۲۳:۴۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱