قالب های شعری

سوالات رفع اشکال


1- نقش ضمير متصل در کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟
فارسی
هشتم متوسطه
۱۶:۴۷ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸