قانون چیست

سوالات رفع اشکال


1- معنی قانون یعنی چه؟؟
مطالعات
هفتم متوسطه
۱۷:۰۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳