قران هشتم

سوالات رفع اشکال


1- کدام گزینه حاصل ترکیب حرف «لِــ» به فعل « يُؤمِنون» است و معنای صحیح آن کدام است؟ 
 
قرآن
هشتم متوسطه
۱۸:۲۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷
2- کدام گزینه ترجمة صحيح عبارت «وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ»، و كلمة «صفّت» است؟ 
 
قرآن
هشتم متوسطه
۱۷:۵۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
3- کدام واژه به صورت صحیح معنا شده است؟ 
 
قرآن
هشتم متوسطه
۱۲:۵۷ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
4- شعر «بحر را نیمیش شیرین، چون شکر / طعم شیرین، رنگ روشن، چون قمر» با کدام آیه ارتباط بیشتری دارد؟ 
قرآن
نهم متوسطه
۲۱:۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶