قوه قضاییه

سوالات رفع اشکال


1- در صورت بروز اختلاف، مردم بهتر است چگونه اختلاف را حل کنند؟ (به ترتیب
مطالعات
هشتم متوسطه
۲۲:۵۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
2- کدام جمله نادرست است؟
مطالعات
هشتم متوسطه
۲۰:۲۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸