محموعه ها

سوالات رفع اشکال


1- اگر، مجموعه برابر کدام است؟

آمار و احتمال
یازدهم متوسطه
۲۰:۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴