مرور

سوالات رفع اشکال


1- کدام گزینه نادرست است؟
عربی
نهم متوسطه
۲۱:۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
2- در کدام گزینه اسم اشاره به کار نرفته است؟
عربی
نهم متوسطه
۰۱:۴۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸
3- کدام واژه می تواند «اسم» باشد؟ 
عربی
نهم متوسطه
۱۶:۵۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹