مضاف الیه

سوالات رفع اشکال


1- نهاد در کدام گزینه به درستی مشخص نشده است؟
 
فارسی
هفتم متوسطه
۱۶:۴۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱