مطالعات نهم

سوالات رفع اشکال


1- اگر توان و برد موشک های ساخت ایران را برابر با موشک های روز دنیا (مانند بالستیک) بدانیم، قابلیت نهایی مانور این موشک ها در کدام لايه هوایی است؟ 
مطالعات
نهم متوسطه
۱۷:۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۳
2- وسعت دایره ی روشنایی در نیم کره شمالی پس از انقلاب تابستانی چه تغییری می کند؟
 
مطالعات
نهم متوسطه
۲۳:۰۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
3- گزینه مناسب را انتخاب کنید. 
مطالعات
نهم متوسطه
۰۰:۱۹ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
4- کدام گزینه از نتایج یکسان نتابیدن خورشید به سطح زمین است؟ 
مطالعات
نهم متوسطه
۲۲:۵۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
5- دودمان قاجار، نخستین بار در چه زمانی مدعی حکومت بر ایران شدند؟ 
 
مطالعات
نهم متوسطه
۱۹:۰۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
6- کدام گزینه درست است؟ 
مطالعات
نهم متوسطه
۱۴:۲۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
7-  در شهر A در 15 درجه شرقی و شهر B در 45 درجه غربی واقع شده است اگر در شهر A ساعت 12 ظهر باشد در شهر B ساعت چند است ؟
مطالعات
نهم متوسطه
۲۳:۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

درسنامه ها


درس : مطالعات
پایه : نهم متوسطه
کد : 442