مطالعات هفتم

سوالات رفع اشکال


1- معنی قانون یعنی چه؟؟
مطالعات
هفتم متوسطه
۱۷:۰۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳
2- پنج سؤال تشریحی از درس پنجم
مطالعات
هفتم متوسطه
۱۳:۲۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
3- کدام یک از موارد زیر، به منزله دو کفة ترازو بوده و باید تعادل آن ها حفظ شود؟ 
 
مطالعات
هفتم متوسطه
۲۰:۴۴ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
4- در صورت بروز اختلاف، مردم بهتر است چگونه اختلاف را حل کنند؟ (به ترتیب
مطالعات
هشتم متوسطه
۲۲:۵۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
5- متن زیر چند نادرستی محتوایی دارد؟ 
«مهمترین قانون هر کشور قانون اساسی آن کشور است. قانون اساسی مادر همه ی قانون هاست و سایر قوانین در چارچوب آن تصویب می شوند. در قانون اساسی هر کشور مهم ترین حقوق ملت و همچنین مهم ترین روابط و وظایف حکومت و مردم، معین شده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی برای نوشتن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. در این مجلس خبرگانی که مستقیماً از سوی امام خمینی (ره) انتخاب شده بودند، بر اساس اهداف انقلاب در کم تر از یک هفته قانون اساسی را نوشتند و تصویب کردند. سپس قانون اساسی در فروردین ماه سال پنجاه و هفت به همه پرسی گذاشته شد و مردم به آن رأی مثبت» یا «آری» دادند.»
مطالعات
هفتم متوسطه
۲۳:۴۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
6- نقشه ای به مقیاس یک به صد و پنجاه هزار، فاصله ی بین دو نقطه را که در واقعیت شش کیلومتر باهم فاصله دارند، چند سانتی متر نشان می دهد؟ 
مطالعات
هفتم متوسطه
۲۰:۳۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
7- فاصله ی بین دو نقطه روی نقشه ای به مقیاس یک به دویست و پنجاه هزار، دو سانتی متر است. فاصله ی این دو نقطه در واقعیت چند کلیومتر است؟ 
مطالعات
هفتم متوسطه
۱۸:۳۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

درسنامه ها


درس : مطالعات
پایه : هفتم متوسطه
کد : 469