معادلات

سوالات رفع اشکال


1- فرض کنیم عددی باشد که در معادلات و نیز صدق می کند در این صورت:
 
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۴:۳۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
2- تعداد و علامت جواب معادله ی چگونه است؟
 
ریاضی
دهم متوسطه
۰۰:۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸