مولکول

سوالات رفع اشکال


1- سلام..هرمجرای نیم دایره دربخش تعادلی گوش چندپایه اتصالی مجزادارد؟
زیست شناسی
یازدهم متوسطه
۰۰:۴۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
2- اتم چیست و با مولکول چه فرقی دارد؟
علوم
هفتم متوسطه
۲۰:۰۴ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
3- کدام ماده مولکول مشخصی ندارد؟ 
 
علوم
نهم متوسطه
۱۲:۴۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
4- برای چند ماده ی مولکولی مدل اتمی رسم شده است. چه تعداد از این مدل ها درست می باشد.
                      
 
علوم
نهم متوسطه
۱۲:۱۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳