مونث

سوالات رفع اشکال


1- کدام گزینه، برای جای خالی مناسب نیست؟ «......... ناجِحونَ فِي العَمَلِ»
 
عربی
هفتم متوسطه
۲۰:۵۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
2- در کدام گزینه، غلط وجود ندارد؟
عربی
هفتم متوسطه
۲۱:۴۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷