میانگین جرم اتمی

سوالات رفع اشکال


1- جرم مولی سولفیت یک فلز 3 ظرفیتی برابر 294 گرم بر مول است. تعداد اتم در g ۱/۳۵ از این فلز، چقدر است؟
 
شیمی
دهم متوسطه
۱۴:۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲