نسبت های مثلثاتی

سوالات رفع اشکال


1- مجموع همه ی مقادیر  بین  که  می باشد، چقدر است؟
 
ریاضی
دهم متوسطه
۱۹:۳۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲