نمودارتابع

سوالات رفع اشکال


1- نمودار تابع  را یک واحد به راست و یک واحد به پایین منتقل می کنیم، سپس آن را نسبت به محور طول ها و سپس نسبت به محور عرض ها قرینه می کنیم و در آخر طول نقاط را نصف می کنیم. ضابطه تابعی که نمودار آن به دست آمده کدام است؟

ریاضی
دوازدهم متوسطه
۲۲:۳۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴