نوترن

سوالات رفع اشکال


1- کدام مطلب نادرست است؟                  
شیمی
دهم متوسطه
۱۱:۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹