نورون های حسی

سوالات رفع اشکال


1-

خانم میشه لوب هارو واسم توضیح بدین 

اگر دوتا نیم کره ی چپ و راست داریم پس لوب ها چین و کجان؟ 

علوم
هشتم متوسطه
۲۰:۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
2-

توضیح درباره میلین 

علوم
هشتم متوسطه
۱۱:۵۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶