هورمون جنسی

سوالات رفع اشکال


1- سلام..لطفاتوضیح بدین ک چراجمله زیراشتباهه
((شروع تحلیل جسم زردباشروع کاهش مقدارهورمون های جنسی درخون همراه است.))
زیست شناسی
یازدهم متوسطه
۰۹:۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶