واکنش های شیمیایی

سوالات رفع اشکال


1- کدام گزینه صحیح است؟
 
علوم
هشتم متوسطه
۱۳:۳۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
2-

سلام من یک سوال داشتم از درس علوم پایه هشتم

کدام واکنش ترکیب نیست؟

1زنگ زدن اهن       2تشکیل اکسیژن از هیدروژن پراکسید

3سوختن نوار منیزیم       4 تشکیل اب از هیدروژن و اکسیژن

علوم
هشتم متوسطه
۱۵:۰۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶