واکنش های گرماگیر

سوالات رفع اشکال


1- کدام گزینه صحیح است؟
 
علوم
هشتم متوسطه
۱۳:۳۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳