پایه هشتم

سوالات رفع اشکال


1- محل قرار گرفتن عقربه ساعت در شکلی که با علامت سؤال مشخص شده کدام است؟

 
هوش و استعداد تحلیلی
نهم متوسطه
۲۱:۵۴ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰