پایه هفتم

سوالات رفع اشکال


1- محل قرار گرفتن عقربه ساعت در شکلی که با علامت سؤال مشخص شده کدام است؟

 
هوش و استعداد تحلیلی
نهم متوسطه
۲۱:۵۴ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
2- تصویر شکل زیر در آینه، کدام شکل است؟

 
هوش و استعداد تحلیلی
هفتم متوسطه
۱۹:۱۲ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲