پروتون

سوالات رفع اشکال


1- کدام مطلب نادرست است؟                  
شیمی
دهم متوسطه
۱۱:۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹
2- کدام یک از اتم های زیر رادیواکتیو است؟
 
علوم
هشتم متوسطه
۱۲:۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰