پیش بینی

سوالات رفع اشکال


1-

سلام یه سوال داشتم آیا فرضیه با پیش بینی متفاوت است؟؟ و اینکه اول پیش بینی میکنیم در روش حل مسئله یا اول فرضیه سازی میکنیم؟؟

علوم
هفتم متوسطه
۱۴:۲۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱