پیوستگی

سوالات رفع اشکال


1-
حسابان
دوازدهم متوسطه
۱۷:۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
2- تابع با ضابطه ی  از نظر پیوستگی در دو نقطه به طول های  و1 به ترتیب چگونه است؟
حسابان
یازدهم متوسطه
۲۱:۲۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
3-

سوال ۴ و تشویقی به چه صورت حل میشه؟

ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۶:۰۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
4-

جواب این سوال چی میشه؟

ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۷:۵۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
5-
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۹:۴۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲