گروه اسمی

سوالات رفع اشکال


1- در عبارت زیر چند «وابسته وابسته» به کار رفته است؟
«ابتدا درِ خانه، سبز روشن بود، امّا او آن را قهوه ای سوخته کرد. من خوب به خاطر دارم که خواهر کوچک او از این کارش، بسیار ناراحت شد و با یک قطعه چوب به آن درِ قهوه ای بزرگ ضربه می زد.»
ادبیات و زبان فارسی
دوازدهم متوسطه
۲۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
2- سلام خسته نباشید .
لطفا هسته و وابسته توضیح بدید
فارسی
هشتم متوسطه
۱۰:۴۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
3-

سلام لطفا گروه اسمی رو توضیح بدین برام ممنون????

فارسی
هشتم متوسطه
۱۹:۵۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
4- با توجه به عبارت زیر، در کدام گزینه همه ی واژگان نوشته شده، هسته ی گروه اسمی اند؟
«امروزه این ابزار، کارایی ندارند. اکنون عصر چیرگی ماشین و رایانه و به طور کل، روزگار تسلط دستاوردهای علمی و فناوری بر تاروپود زندگی بشر است.»
فارسی
هشتم متوسطه
۱۱:۴۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
5- نقش دستوری کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟
فارسی
هشتم متوسطه
۱۱:۴۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
6- با توجه به بیت زیر ،کدام گزینه، نادرست است؟
« همی خواهم از کردگار جهان / شناسنده آشکار ونهان
که باشد زهر بد، نگهدارتان / همه نیک نامی بود یارتان
 
فارسی
نهم متوسطه
۱۴:۴۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵