گروه8واسطه ها

سوالات رفع اشکال


1- عنصری از دسته ی d ‌که شمار الکترون های زیرلایه ی  در اتم آن، سه برابر شمار الکترون های زیرلایه ی  اتم آن است. با کدام یک از عناصر زیر هم گروه است؟

شیمی
دهم متوسطه , یازدهم متوسطه , دوازدهم متوسطه
۰۸:۰۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳