آزمون های آنلاین

پایه
درس
نوع

ریاضی تابع

کد: 19021111213
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

ریاضی11 1

کد: 19021111212
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

حقیقت عشق 2

کد: 19021111211
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

نی نامه 2

کد: 19021111210
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فیزیک

کد: 19021111209
یازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
جامع

اغازگری تنها

کد: 19021111208
یازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

در امواج سند

کد: 19021111207
یازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

سبک شناسی دوازدهم درس چهارم

کد: 19021111206
دوازدهم متوسطه

علوم و فنون ادبی (انسانی)

نوع آزمون
طبقه بندی شده

زیست11 فصل2

کد: 19021111205
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

زیست 11 فصل 3

کد: 19021111204
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

chapter3

کد: 19021111202
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
جامع

chapter4zist11

کد: 19021111201
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
جامع

زیست11 آذر

کد: 19021111200
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
جامع

Vocab10

کد: 19021111199
دهم متوسطه, دوازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

Vocab12

کد: 19021111198
دوازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

Vocab12

کد: 19021111197
دوازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

Grammar 12

کد: 19021111196
دوازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

تستی

کد: 19021111194
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

جامع 1

کد: 19021111193
یازدهم متوسطه

دین و زندگی

نوع آزمون
جامع

زیست12

کد: 19021111192
دوازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
جامع