آزمون آنلاین مهدی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111109

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : قانون کولن و نیروی الکتریکی وارد بر ذرات باردار

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب
تعداد سوال
30
زمان پاسخ دهی
30 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۷-۰۴آزمون های پیشنهادی

آمار استنباطی - تألیفی

کد: 1796
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده

زیست یازدهم

کد: 11098
یازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

گام پنجم آزمون 6 (سنجشی)

کد: 9098
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

هندسه - تألیفی

کد: 1920
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده